Devlet Geleneği Türkler Yahudiler Arasındaki Fark

Devlet Geleneği

Batılı tarihçilerin Türkler ve Yahudiler için kullandığı bir kavram var: Seyyar kavramı… Seyreden anlamında düşünülebilir. Çünkü Türkler ve Yahudiler tarih boyunca sürekli bir seyir halinde… Bu kadar çok yer değiştiren, dünyanın her tarafına yayılan üçüncü bir millet yok. Devlet Geleneği.

Türklere ve Yahudilere Neden Seyyar Devlet ve Seyyar Millet Denir?

Aslında daha çok Türklere seyyar devlet, Yahudilere ise seyyar millet denmekte… Birçok farklı coğrafyada, birçok farklı devlet kurdukları için Türklere seyyar devlet lakabı verilmiştir. Yahudilere ise dünyanın her tarafına yayıldıkları ama devlet kuramadıkları için seyyar millet denmekte… Benim daha çok hoşlandığım bir söz ise şu şekilde:

Üç Türk bir araya gelsin devlet kurar, üç Yahudi bir araya gelsin şirket kurar.

Bugün dünyanın her tarafında dağılmış halde bulunan Türkler 6 bağımsız devlete sahip… Bunlar: Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan.

Yahudiler ise binlerce yılın ardından 1948’de bir devlet kurabildiler. Küçük bir nüfusa ve bu oranda küçük bir toprağa sahip olan İsrail Devletinin kurulması ise tamamen büyük devletlerin isteği ile gerçekleşti. Petrol zengini Orta Doğu’da her an kullanabilecekleri bir araç olarak, batı ittifakının iki büyük gücü Amerika ve İngiltere, İsrail’i kurdurdu. Bugün İsrail’in çok güçlü olduğuna, dünya siyasetini etkilediğine dair yorumlar herkesin ağzında… Oysa bulunduğu topraklarda Araplar hak iddia ediyor ve etrafı tamamen Araplarla çevrili. Filistin’de yaptığı zorbalık sebebiyle de batı kamuoyunun gözünde değeri gittikçe düşüyor.

Ama benim Türkler ile Yahudiler arasındaki büyük farktan kastettiğim şey aslında şu: Kuruluş meselesi!

Sağlam Temeller

İsrail’in kuruluşu sonsuza kadar arkasına dayanamayacağı İngiltere ve ABD’nin çizdiği haritaları dünyaya kabul ettirmesi ile oldu. Oysa Türkiye Cumhuriyeti işgal altındaki bir vatanın, Kuvayi Milliye adı verilen ruh ile topyekün milletin fedakarlıkları, şehitlikleri üzerine kuruldu. İşte bu sağlam temeldir. Kan ve demir üzerine kurulan sağlam temel. Devlet Geleneği.

Yahudiler Neden Eski Ahit ve Yeni Ahit Kavramını Kabul Etmez

Devlet Nedir? – Devletin Kökenine Dair 6 Teori