Dünyada Sadece Tek Devlet Olsa Ne Olurdu?

Dünyada sadece 1, 2 veya 3 devlet olsa ne olurdu? Makalemizde bu soruya uydurma bir şekilde cevap aramaya çalıştık.:)

Dünyada Sadece Tek Devlet OlsaDünyada Sadece Tek Devlet Olsa

Dünyada sadece tek devlet olsa herhalde önce halkın desteklediği bir totaliter rejim, ardından bir diktatör, sonra da babadan oğula geçen bir saltanat kurulurdu. Tabi bu saltanata karşı birde isyancılar olurdu. İsyancılar olduğu için tek olan devlet önce yumuşak davranır, sonra ise sertleşir, acımasızca isyanı bastırmaya kalkardı. Devlet ne kadar sert, acımasız olursa olsun, bir gün fırsat çıktığında isyan gerçekleşir, devlet parçalanır, isyanı beraber çıkaran farklı gruplar, isyan sonucunda farklı devletler kurardı. Ve yine çok devletli yapıya dönerdik.

Dünyada Sadece İki Devlet OlsaSavaş

Dünyada sadece iki devlet olsa, ikisinden biri, diğerine karşı güçlendiği zaman, bu gücünü daha fazla güçlenmek için kullanır ve sonunda güçlü olan devlet, güçsüz olan devleti hakimiyeti altına alırdı. Sonuçta sadece iki devletin olduğu bir dünyada, bir zaman geçtikten sonra tek devlet kalır, sadece tek devlet olan dünyada yukarıdaki olaylar tekrarlanırdı. Ve yine çok devletli yapıya dönerdik.

Dünyada Sadece Üç Devlet OlsaDünyada Sadece Tek Devlet Olsa Ne Olurdu? 1

Dünyada sadece üç devlet olsa iki durumdan biri gerçekleşirdi.

a. İngiltere Durumu :

Diyelim ki A, B ve C adında dünyada sadece üç devlet var. Bunlardan A, diğerlerine göre güçlendi ve B’yi tehdit etmeye başladı. O zaman B, A’ya karşı kendini savunmak için C’nin müttefikliğine başvuracaktır. B’den sonra sıranın kendisine geleceğini düşünen C ise, B’nin varlığını sürdürmesini isteyecek, B ile müttefik olacaktır. Burada statükonun yani 3 devletli yapının devamını sağlayacak olan kilit ülke C oluyor.

Ben buna İngiltere durumu diyorum. Çünkü ada ülkesi olan İngiltere’nin geleneksel politikası, Kara Avrupa’sında tek bir güçlü devlet ortaya çıktığı zaman, diğer güçsüz olan devletin müttefiki olmasıdır. İngiltere, iki dünya savaşında da savaş makinesi Almanya’ya karşı Fransa’yla müttefik olup, Fransa’nın varlığını korumaya altına almaya çalışmıştır.

b. Polonya Durumu :

İkinci durum ise A, B’yi hakimiyeti altına alacakken, B’den pay almak isteyen C, A ile müttefik olacak, B’yi beraber ikiye bölecekler ve sonuçta dünyada sadece iki devlet kalacaktır. İki devletli bir yapıda yukarıdaki olaylar tekrarlanırdı. Ve yine çok devletli bir yapıya dönerdik.

Ben buna Polonya durumu(B) diyorum. Polonya İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce SSCB ve Almanya arasında paylaşılmış ve kısa bir süreliğine haritadan silinmişti.

Yani hayalgücümün bana dediği şu ki; dünyada tek yada iki devletli bir yapı kurulamaz. Üç devletli bir yapı ise kısmen kurulamaz.

Devlet Nedir? – Devletin Kökenine Dair 6 Teori