Florence Nightingale Kimdir? Lambalı Kadın

Lambalı Kadın Florence Nightingale Kimdir?

Kırım Savaşı sırasında yaralıların tedavisi için, İngiltere’nin tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Florence Nightingale, 1854 yılında Üsküdar’da bulunan Selimiye Kışlası’na gitmiştir. O güne kadar alışılmamış bir hasta bakımı uygulayan Florence Nightingela modern hemşireliğin kurucusu olmuş ve bunu ülkemizde gerçekleştirmiştir.

İngiltere’de Derbyshire şehrinde oturan Nightingela ailesi, tanınmış ve zengin bir ailedir. Aile, 1820 yılında İtalya’nın Floransa şehrindeyken kızları dünyaya gelir ve Floransa’da doğduğu için ismini bu yüzden Florence koyarlar. Eğitim ve öğretimine özen gösteren babası, kızının dünyayı tanıyıp öğrenebilmesi için birçok Avrupa ülkesini gezdirmiştir. O zamanlar da, zengin bir ailenin kızının iş hayatına girmesi çok olumlu karşılanan bir durum değildir. Üstelik hemşirelik gibi, o dönem günümüzde ki durumundan daha ağır şartlarda yaşamayı gerektirebilecek bir mesleği seçmesine ailesi izin vermemiştir.

Daha çok bir meslekten ziyade, kimsesiz ve yoksul kişilerin mecburiyetten yaptığı bir iş olarak bakılmaktadır. Fakat Florence ailesinin bütün itirazlarına rağmen gizli gizli hastanelere giderek tecrübe ve bilgisini geliştirmeye çalışır. Sonunda, 1851 yılında Florence otuz bir yaşındayken, ailesi Almanya’da hemşirelik eğitimi almasına izin verir.

Florence Nightingale

 

Kırım Savaşı’nın Başlaması ve Florence’in Göreve Gelişi

1853 yılında Londra’ya dönen Florence Nightingale, bir yardım kuruluşunda çalışmaya başlar. Fakat bir yıl sonra, 1854 yılında çıkan Kırım Savaşı kırılma noktası olacaktır.

Kırım Savaşı’na Osmanlı’nın yanında katılan İngiltere’de, sağlık sınıfında bir takım sıkıntılar mevcuttur. Osmanlı Devleti, Kırım savaş bölgesinde yaralanan İngiliz ve Türk askerlerin tedavisi için Üsküdar’daki Selimiye Kışlasını ayırmış ve hastane olarak kullanılması için müttefiklerine vermiştir. Fakat hastane olarak yapılmamış bu binada yeterli hazırlık, düzen ve bakım ortamı oluşturulamamıştır. İngiliz ordusunun sağlık sınıfının başında bulunanlar da bu sorunun üstesinden gelememişlerdir.

Bunun üzerine Savunma Bakanı Sidney Herbert tarafından hastaneler ve hemşirelik ile ilgili yeterli bilgisi olduğu bilinen Florence Nightingale göreve çağrılmıştır. Kendisinden başhemşirelik görevini alması ve hemşirelerden oluşan bir ekip oluşturması istenmektedir.

Hastaların Gönlünü Kazanan Lambalı Hanım

Aralarında rahibelerinde bulunduğu otuz beş hemşireden oluşan ekibi kurarak İstanbul’a gitmek için yola çıkmış ve Selimiye Kışlası’na geldiğinde karışıklık ve yoksulluk ile karşılaşmıştır. Hastanenin her yeri dolmuş, pis kokular her yere yayılmış, odalar böceklerin istilasına uğramış, tedavi için gerekli malzemelerde ciddi eksikler ve daha çeşitli hijyen sorunları karşılaşmıştır. Bu sert durum ile karşı karşıya kalan Florence, radikal yöntemlere başvurmuştur. İlk olarak bütün hastaneyi detaylı şekilde temizleyerek işe başlamıştır.

Daha sonra daha iyi yemekler çıkarılarak, yaralılara uygun bir biçimde bakılmaya başlanmıştır. Ordu doktorları, Florence’nin işlerine karışmasından hoşnut olmadıkları halde, kendisinin bakan tarafından görevlendirilmesinden dolayı herhangi bir şey yapamamışlardır. Askerler ise Florence’ yi çok seviyordu. Elinde lambası ile sabahlara kadar hastalar ile ilgilendiği ve her şeyin  düzenli olması için çabaladığından dolayı ona lambalı hanım diye hitap etmeye başlanmıştır.

 

Lambalı Kadın, Modern hemşireciliğin kurucusu

 

Florence Nightingale’in Başarıları ve Ölümü

Florence Nightingale hastaneye geldiği ilk günlerde ölüm oranı çok yüksekti. Savaşın sonlarına doğru bu oranı yüzde iki ye kadar düşürmeyi başarmıştır. Ordunun gerekli araçları sağlamada yetersiz kaldığı zamanlarda mektup yazarak yardım yoluyla açıkları kapatmaya çalışmıştır. Bu ağır ve yorucu tempodan dolayı, savaşın sonlarına doğru hastalanır ve bir süre sonra hastalıktan bitkin durumda İngiltere’ye döner.

Florence Nightingale, İstanbul’da elde ettiği başarılar ile bütün dünyada tanınmış olmasına rağmen, asıl bundan sonraki çalışmaları ile büyük bir varlık göstermiştir. Yazdığı raporlar ile İngiliz hastanelerindeki sistemi bütünüyle değiştirmek gibi büyük bir reform gerçekleştirmiştir. Onun en büyük eserlerinden biri, St. Thomas hastanesinde kurduğu Nightingale Hemşire Eğitimi Okulu olmuştur. Burada öncüsü olduğu modern hemşirelik ilkesi ile, bilgili ve modern hemşireler yetiştirilmenin yolu açılmıştır.Ömrünün sonlarına doğru Florance Nightingale geçirdiği rahatsızlıktan dolayı iyice halsiz düşmüştür ve 1910 yılında doksan yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

 

Florence Nightingale Hemşirelerle

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Farabi Kimdir? Devlet ve Erdemli Şehir Düşünceler