Hayvan Sömürüsü ve Doğanın Mutlağı

Hayvan Sömürüsü

Hayvan Sömürüsü. Bu yazıyı, en son Ekşi Sözlükte şahit olduğum, hayvanlara yapılan sömürünün şirin gösterilmeye çalışılması, merhametten kaynaklandığı düşüncesinin verilmesi ve ilk koşul olarak hayvanların sağlığı ve yaşamı düşünülüyor düşüncesi ile yazılan bir yazıdan yola çıkarak yazdım. Bu tarz düşüncelere çoğu yerde şahit oluyorum fakat hayvanlara yapılan sömürü ile insanların yaşamak için hayvan öldürüp yemesi arasında fark olduğunu düşünüyorum. Ciddi ölçüde çelişkili bir durum olsa da doğanın bir mutlağı olduğunu düşünüyorum.

Hayvanların Ticari Amaçlarla Sömürülmesi

Hayvanı insan himayesine  muhtaç bırakıp bundan dolayı gerçekleşecek sorunlara bulunan çözümler Hayvan Sömürüsünün ne kadar büyük boyutlarda olduğunu gösterir. Doğanın kendi içinde işleyişi sonuncunda hayvanın var olması ile yok olması arasında bir fark yoktur. Yeter ki canlılar kendi yollarını, insan türünün müdahalesi ile, soylarını tüketecek, özlerini kaybedecek, bağımsızlığını bizim elimize teslim edecek şekilde çizmesinler. Gelişimini, insana bağlı şekilde yaşamaya borçlu olan canlılarda gerçekleşecek sorunları çözmek, çok da övünülecek bir şey değildir(duruma, niyete, kişiye ve eyleme göre değişir). Burada ki konuya göre hiç de merhamet ile alakalı değildir. Bağımlı yapılan hayvanın mecbur bir şekilde, kendisini bağımlı yapan türe, içinde bulunduğu müşkül durumdan kurtarmak için muhtaç olmasıdır.

Tıpkı insan kırkayak filminde olduğu gibi. Yüzde yüz bir benzerlik olmasa da, bir canlının doğası bozuluyor ve olabilecek sorunlara karşı (sağlık, gıda vs.) doğasını bozan kişiye muhtaç oluyor ve hayatta kaldığı için şükrediyor(filmde şükretme yok). Ya da güçlü bir ülkenin, zayıf bir ülkenin iç dinamiklerine gizli veya değil, dolaylı veya doğrudan müdahale edip yıpratarak çöküşünü hızlandırması ve kurtuluş için kendisine muhtaç etmesi gibi. Basit ve klasik sömürü sistemi, Hayvan Sömürüsü.

Sığırların Sağlık Sorunlarının Çözümü Verim Amaçlı

Konuyu sığırlar üzerinden ele alıyorum. Hayvanların bu denli yağlanması, kilo alması, memedeki fazla sütün sorun teşkil etmesi vb. hep insanların genetik ıslah çalışmaları ile alakalıdır. Eğer bu hayvan daha fazla süt verimi için beslenme düzeni ayarlanmasa ve genetik ıslah içerisinde olmasa sadece yavrusuna yetecek kadar süte sahip olabilir ve bu durumda memedeki fazla sütün sağılmamasından kaynaklı bir sorun ortaya çıkmaz. Bu hayvanda sağlık olarak hiçbir sorun olmaz demek değil. Bu durumda da hayvanın memesinde sorun olabilir tabii ki. Ama bu sorun insanın belli amaçlarla yaptığı eylemden kaynaklanmaz ve haliyle Hayvan Sömürüsü içerisinde olmaz.

Suni Tohumlama Yapılmasının Nedenleri

Aynı şekilde, birkaç farklı nedenden, suni tohumlamaya ihtiyaç duymanın en büyük faydalarının hayvandan çok insana yaraması gibi.

  1. Hayvanı, en verimli boğanın spermleri ile tohumlayarak, doğacak yavrunun verimini yükseltmek.
  2. İnsanların daha çok et verimi almak için çok kısıtlı hareket ettirdikleri ve beslenme düzenleriyle şişirdikçe şişirdikleri boğanın, çiftleşmek için ineğe göre orantısız şekilde ağır olması ve bu durumun inekte bel, bacak gibi kırılmalara yol açması. Burada tabii ki ineğin sağlığı için suni tohumlama daha iyi fakat insanın kendi çıkarı için hayvanın normal dengesinin bozulmasına neden olması asıl sorun.
Hayvan Sömürüsü ve Doğanın Mutlağı 1

Hayvanlara ‘kendi iyiliği için’ bir işlem yapılacak olduğu zaman ve hayvan buna direndiğinde, zorluk çıkarabilecek herhangi bir eylemde bulunduğunda bu hayvanın sıkıntısının nasıl geçirildiğini sormak istiyorum. Cevap basit. Döverek, korkutarak , bağırarak, zorlayarak, iterek, bağlayarak ve daha her türlü zorlama ile gerçekleştirilir. Yani hayvana merhamet ettiğimiz ve zorlanmadan yaşamına devam etmesini istediğimiz için sağlığını düşünürüz ama o merhamet eyleme dönüşeceği zaman, merhameti ikinci plana atabiliriz.

Tıpkı gerçek demokrasiyi getirmek için bazı demokrasi dışı işlerde bulunabiliriz demek gibi. Aynı şekilde bunu benim yazdıklarım içinde söyleyebiliriz. Hayvanların insana vereceği fayda için geliştirilmesine karşı çıkıp, yine insana vereceği fayda için öldürülmesine karşı çıkmamak. Kökten çelişkili bir durum. Ama ikisi arasında niyet,amaç ve yöntem farklılıkları bulunmakta. Bir tanesinde Hayvan Sömürüsünün meşrulaştırılması, diğerinde doğanın mutlağını sağlamak. Yine de ciddi bir ikilem.

Demek istediğim tüm eylemler, merhamet çabaları, harcanan paralar sadece hayvandan daha fazla verim almak içindir. Burada hayvan ikinci plandadır.  Kalkıp biz hayvanın sağlığını düşünüyoruz demenin mantığı yoktur. O hayvan sana verim verip para kazandıracak ise hayvanın sağlığı düşünülür ve ona yardım edilir (o da ciddi baskı korku zorlama ve sıkıntılar ile) kazandırmayacak ise para ve zaman harcamaya gerek yoktur.

 

Hayvan Sömürüsü ve Doğanın Mutlağı 2

Özet olarak

İnsan canlıyı kendi ihtiyacı için evcilleştirip kendisine bağımlı yaptı. Hayvan Sömürüsü.

Yılların getirdiği gelişmeler ve genetik ıslahlar sonucunda hayvanlarda oluşan yeni sıkıntılar ortaya çıktı.

İnsan kendi çıkarı için, hayvandan alacağı verimi hesaba katarak, kendisine bağımlı olan ve sıkıntıları aşamayan hayvanlara yardım etti. Bu durumu şirin gözükmek ve hayvanlara iyilik yapmak mantığı ile anlatmak inandırıcı değil.

Doğanın İşleyişi ve İnsanın Odak Noktası

Doğada canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için tabii ki öldürmek var. Bu en ilkel dönemlerde de böyleydi şimdi de böyle (gelecekte nasıl olur bilemiyorum). Eski dönemlerde avlanarak gerçekleşiyordu şimdi yetiştirerek. Ama bu doğal amaçları (yaşamak ve öldürmek ) kalkıp özünden ayırmanın, şirin göstermenin ve çeşitli demagojiler yapmanın anlamı yok.

Şu an ki sistemin sadece güç odaklı bir sömürüye dönüştüğünü düşünüyorum. Yaşamak için öldürmekten, zengin olmak için, güçlenmek (fiziksel olarak değil) için, sahip olmak için ve daha fazla sömürebilmek için öldüre dönüştüğü kanısındayım.

Şu an ki tüm sömürü düzenine karşı çıkıyorum ama doğanın kendi düzenini ve bunun için gerekli olan yaşamak için hayvan öldür düşüncesini de kabul ediyorum. Gel gelelim şu an ki dünyada bunun çözümü pek mutlak gözükmüyor. Tüm insanların avlanabilmesi her tür duruma aykırı. Belki gelecekte veya bilmediğimiz bir ütopyada bunun çözümü vardır.

İnsan ve Hayvan Arasındaki En Büyük Fark: İletişimin Sonucu

Doğanın En Büyük Katili: İnsan