İnşaat Mühendisliği Bölümü Nedir? Ne İş Yapar?

İnşaat Mühendisi Kimdir, Ne İş Yapar ?

İnşaat mühendisliği, Karayolu, köprü, demiryolu, havaalanı, baraj, kanal, liman, stadyum, konut vb. akla gelebilecek her türlü yapının yapım işinin planlanmasını, projelendirilmesini yapım aşamasında kontrol ve denetimini sağlayan meslek dalıdır.

İnşaat mühendisi sadece proje tasarlama ya da yapım aşamasındaki bir işte şantiyede çalışmakla sınırlı kalmamaktadır. Her türlü bakım, onarım, tadilat işlerinde de işin planlanması, çalışanların denetimi gibi işlerde de görev alabilmektedir. Aynı zamanda bazı kurum ve şirketlerin satın alma, gayrimenkul işleri gibi birimlerinde de görev alabilmektedir. Bir bakıma da yöneticilik ve idarecilik yapmaktadır. Türkiye’de de birçok yöneticinin asıl meslek alanının inşaat mühendisliği olduğu bilinmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat mühendisliği bölümü nedir diye sorarsanız, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitimin verildiği bölümdür.

İnşaat mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler verilir. İkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topografya gibi derslerle mühendislik kavramlarına giriş okutulur. Üçüncü yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar. Mühendislik bölümleri içinde zor bölümlerden biridir.

Eğer inşaat mühendisi olacaksanız yapının davranışı, yapılan yerin özellikleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan işlerden her zaman sorumlusunuzdur. Tasarım aşamasında yapının yapılacağı yerin rüzgar, kar yükü zemin etüt çalışmaları göz önünde bulundurularak çalışma yapılır. Yapı ölü ağırlığı ve hareketli ağırlığı yine göz önünde bulundurulur. İmalat aşamasında projeye uygun imalatın yapılmasından sorumlu olunur. Her an dinamik bir zihne ihtiyaç vardır. Bu bölüm mezun olmakla öğrenmenin bitmeyeceği bölümlerin başında gelir. Öğrenmeye ömür boyunca açık olunacaktır. Tüm bu bahsedilenler bölüm seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır.

Öğrencilik döneminde de hem teorik hem uygulama aşamalarından geçilecektir. Proje tasarımı, projelerin hesapları, verilen matematik ve fizik ağırlıklı dersler geçilmek zorundadır. Bölüm seçilirken üç boyut bakış açısı ve matematik, fizik alt yapısı güçlü olmalıdır.

İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisliğinde 3E Kuralı

İnşaat mühendisi adayı olduktan itibaren 3E kuralı bilinmelidir. Peki nedir 3E kuralı ? Emniyet, ekonomi, estetik. Bu meslekte her işte her alanda dikkat edilecek üç durumdur. Meslek gereği bu üç durum birlikte ele alınacak çözümler bu doğrultuda üretilecektir. İnşaat mühendisliğinde ekonomi, maliyet asla göz ardı edilemez, en az emniyet ve estetik kadar üzerinde durulan bir durumdur. Öyle ki sadece bu alan bile meslek açısından bir dal oluşturmuştur. Yapılan işlerin maliyet hesabı, planlanması, hakediş yapabilmek inşaat mühendislerinde aranan özellik olmuştur. Bu 3E meslek hayatı boyunca çalışmalarınızı yürüteceğiniz işlerin ana başlıkları olacaktır.

Mezunların Kazandıkları Unvan, Yaptıkları İşler ve Sorumlulukları

İnşaat mühendisliğini bitiren öğrenciye “İnşaat Mühendisi” ünvanı verilir. Kurucu mühendislik sayılan inşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dalların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb. dir.

Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi ve seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapması eklenir. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir.

İnşaat mühendisliği mezunu kişi şantiye şefliği görevini üstlenebilir.
Şantiye şefi elemanı olarak çalışanlar, ruhsata uygun bir yapı inşa etmek için gereken organizasyonu yapmakla sorumludurlar. İnşaatın prosedürlere uygun olarak tamamlanması için gereken tüm önlemleri almak, işleri bu prosedür doğrultusunda tamamlatmak, şantiye şefinin görevleri arasında yer alır. Şantiye işleri yürütülürken şantiyede çalışan işçilerin iş güvenlikleri de şantiye şefinin sorumlulukları arasındadır.

Şantiye Nedir ? Şantiye Stajı Nasıl Yapılır ?  Makalemize de göz atabilirsiniz..

Yazarın Yorumu

İnşaat mühendisliği birçok insan yaşamını ilgilendiren bir meslektir. Gerek yapım aşamasında gerek yapı kullanım sırasında birçok kişinin canı inşaat mühendislerinin ortaya koyduğu yapının ellerindedir. Bu meslek yüksek maaş zengin bir yaşam düşünülerek tercih edilecek bir meslek değildir. Medeniyeti ayakta tutacak, insanlara yaşam alanı oluşturacak, bunu titizlikle yapabilecek, gelişmeye ve öğrenmeye yaşamının son anına kadar açık bir insan olmayı gerektirecek bir meslektir. İnşaat mühendisliği ile ilgili merak ettiklerinizi yorum kısmında sorabilirsiniz, cevap vermeye çalışırım.

İnşaat Mühendisi Maaşları Ne Kadar ? Makalemizde ilginizi çekebilir..