Kavimler Göçü Nedir? Tarihi Nedenleri Sonuçları

Kavimler Göçü Nedir?

Avrupa’nın bugünkü halklarını oluşmasına sebep olan, Roma İmparatorluğunu ikiye bölen, Feodalite sisteminin ortaya çıkmasını tetikleyen, Avrupa’da ilk Türk Devletinin kurulmasına ve Papa’nın Tanrının Kırbacı diye anılan Atilla‘ya, Roma’yı alma diye yalvarmasına kadar olan süreci başlatan Kavimler Göçü’nü inceledik. En iyisi hikayeye en baştan başlayalım. Bilinen ilk Türk Devleti; Asya Hun Devletinden

Asya Hun Devleti – Kuruluşu ve Yıkılışı

M.Ö. 200’lü yıllarda Teoman‘ın önderliğinde bilinen ilk Türk Devleti olan Asya Hun Devleti kuruldu. Bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığının resmi ambleminde de bulunan M.Ö. 209 tarihinde Metehan, babası Teoman’ı öldürerek Asya Hun Devletinin başına geçti. Metehan -henüz sadece Orta Asya’da bulunan- bütün Türkleri bir bayrak altında toplayarak güçlü bir devlet oluşturdu. Yaptığı akınlarla Çin’i vergiye bağladı. Ama herkesin malumu olduğu üzere Türk Milletinin, Çin içerisinde asimile olacağından korktuğu için Çin’i işgal etmedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Amblemi - M.Ö. 209

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ambleminde kuruluş tarihi olarak M.Ö. 209 tarihi yer alır.

Asya Hun Devletinin bu güçlü zamanları çok sürmedi. Metehan’ın oğlu Kiok zamanında Çin’in yerleşik hayatına ve yumuşak ipeğine özenti başladı. Türk Hakanları, Çinli Prensesler ile evlenmeye başladı. Ve Kiok’tan sonra Hohayeh zamanında, bizzat Hakan Hohayeh tarafından Çin’e bağlanma fikri kurultay‘da tartışmaya sunuldu.

Ve Asya Hun Devleti kısa bir zaman sonra Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrıldı. Çin’in hemen üzerinde bulunan Güney Hunlar, az bir zaman sonra Çin’in egemenliği altına girdi ve tarihten silindi. Sıranın kendisine geldiğini anlayan Kuzey Hunlar, Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya göçtüler.

Kavimler Göçü Tarihi

Balamir önderliğinde göç eden Kuzey Hunları, Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya ulaştılar. Avrupa’da o zamanlar bir çok barbar kavim ve Roma İmparatorluğu vardı.

Balamir Avrupa’ya vardığında, Vizigot ve Ostrogot isimli barbar kavimlerin topraklarına yerleşti. Onları yerinden etmesi, bütün bir Avrupa’yı karıştıracak bir domino etkisi yarattı. Vizigotlar, Ostrogotlar, Gepitler ve Vandallar gibi birçok kavim batıya doğru göç etmeye başladı. Barbar kavimler önlerine çıkan diğer kavimleri yurtlarından atarak Roma İmparatorluğunun içlerine kadar ilerlediler.

375 yılında başlayan, Balamir önderliğindeki Hunların başlattığı göç dalgası sonucunda bütün Avrupa birbirine girdi. Avrupa’nın bugünkü halkları, yıllar boyunca süren bu karışıklığın içinden, barbar kavimlerin birleşmesiyle ortaya çıktı. Roma İmparatorluğu, Kavimler göçü üzerine doğu(Bizans) ve batı diye ikiye ayrıldı. Yaşamak için güvenli bir yer kalmayan Avrupa’da, eski barbarlar yüksek tepelere aşılmaz şatolar, kaleler yaparak Derebeylik yani Feodalite dönemini başlattılar. Kavimler göçü tarihçiler tarafından İlk Çağ’ın bitişi, Orta Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.

Kavimler Göçü Sonuçları

Roma’nın İkiye Bölünmesi

Kavimler Göçü en çok zamanının küresel gücü Roma İmparatorluğunu etkiledi. Geniş topraklarının ortasında, Avrupa’da meydana gelen bu karışıklık sonucu Roma İmparatorluğu doğu ve batı diye ikiye ayrıldı. Balamir Avrupa’da ilk defa bir Türk Devletini, Avrupa Hun Devletini kurdu. Avrupa Hunlarının 5. Hükümdarı, tanrının kırbacı olarak anılacak Atilla idi. Atilla, Roma’yı vergiye bağlayacak, Papa’nın önünde diz çöküp yalvarması bin yıl sonra bile konuşulacaktı.

Bugün Avrupa Hunları Macaristan’da yaşar. Zaten Macarlar’da soylarını Atilla’ya dayandırır. Macaristan’ın asıl ismi Hungary‘dir.

Feodalite Sisteminin Ortaya Çıkması

Kavimler göçünün bir başka önemli sonucu feodalite sistemini getirmesidir. Kavimler göçü sonrasında Avrupa’da güvenli bir yer kalmamıştı. Her taraf acıması olmayan barbar kavimlerin saldırısı altındaydı. Böyle bir ortamda barbar kavimlerin liderleri yüksek yerlere şatolar, kaleler yaptı. Etrafını surlarla çevirdi. Zamanın teknolojisi, kalelerin duvarlarını yıkmaya yetmediği için, bu durum giderek yaygınlaştı. İnsanlar bu şatolara sığınarak can güvenliğini sağlıyorlardı. Lakin artık senyörleri için, yani toprak sahibi aristokrat kesim için çalışmak zorundaydılar. Avrupa’da bu sistemin adı Derebeylik yada Feodalite olarak adlandırıldı.

İstanbul'un Fethi Tablosu - Fatih Sultan Mehmet

1453’te Bizans Surlarının yıkılması ile Feodal Beylerin arkasına saklandıkları duvarların yıkılabileceği anlaşıldı.

Kavimler göçüyle Roma İmparatorluğunun damgasını vurduğu ilk çağ kapandı ve Avrupa’nın karanlık çağı, Orta Çağ başladı. Feodalite’nin bitmesi de yine bir başka Türk Devleti sayesinde olacaktı. Osmanlı’nın büyük toplar ile Bizans Surlarını yıkması, feodal beylerin de arkasına saklandıkları duvarların yıkılabileceğini göstermişti. Böylece büyük krallıklar, küçük feodal beyleri egemenliği altına almaya başladı.

Kavimler Göçü Haritası

Malazgirt Savaşı – Sultan Alparslan ve Romen Diyojen hakkındaki yazımızı okumak için tıklamanız yeterli…