Mezopotamya Nedir, Neresidir? Uygarlıkları

Mezopotamya Nedir? Neresidir?

Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Mezopotamya Ne Demek? Ortadoğu’ da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan coğrafi bölgeye verilen addır. Günümüzde, kuzeyde Toros Dağları, güneyde Basra Körfezi, doğuda Zagros Dağları, batıda ise Suriye Çölü tarafından çevrelenen bölge için kullanılır. Kelime anlamı olarak Yunanca’ da ve Asurca’ da “iki ırmağın arasında kalan bölge” anlamına gelir. Birçok uygarlığın yerleşim yeri olmuştur. Bilindiği kadarıyla Mezopotamya’ya ilk yerleşen uygarlık M. Ö. 3500 yılında Sümerler olmuştur. Sümerlerden önce o bölgede yaşayan uygarlıklar hakkında, yazılı kaynakları olmadığı için detaylı bilgi yoktur.

Mezopotamya Haritası

Tarihe ve uygarlığa derinden etki eden birçok ilk, bu bölgede kurulan uygarlıklar sayesinde ortaya çıkmıştır. İnsanlığın M. Ö. 6000 yıllarında avcılık ve toplayıcılıktan, düzenli tarıma geçişleri Mezopotamya’ da gerçekleşmiştir. Sümerler’ in bölgeye yerleşmelerinden sonra bu gelişmeler hızlanarak devam eder. Tabi ki tüm gelişmelerin sadece Sümerler sayesinde olduğunu söylemek yanlış olur. Tüm toplumlar uygarlığa bir çok katkıda bulunmuştur, bunların başında kabartma, mücevher ve küçük el sanatları, heykel, saban, tarım teknikleri, bakır kullanımı, kerpiç ev yapımı ve yelkenli tekne sayılabilir. Bunun yanı sıra Sümerler sulu tarım, kentleşme ve yazıcın icadında ilk adımları atmışlardır.

Mezopotamya uygarlıklarının ayakta kalmasını ve gelişmesini sağlayan ticari ilişkiler nehirler, nehir vadilerinde ki yollar, dağlarda ki geçitler ve deniz üzerinden sürmekteydi. Fırat ve Dicle Nehirleri tarım için gereken suyun yanı sıra, taşıdıkları alüvyonla, kerpiç yapımında kullanılan kili bölgeye getirmiştir. Ayrıca kereste, taş, maden gibi ham maddelere ulaşımı bu nehirlerden sağlıyorlardı.

Mezopotamya Uygarlıkları

Mezopotamya hakkında bilgiler M. Ö. 4000 yılının son döneminden itibaren kullanılan çivi yazısıyla yazılmış tabletlerden sağlanmıştır. Tabletlerde mal ve mülk miktarları, ticari olaylar, satılıp alınan eşyalar, siyasal gelişmeler, fal, dua, büyü ve mitolojik öykülerin kayıtlarına rastlanmıştır.

Mezopotamya Uygarlıkları

Tarih Öncesi Devirler

  • Hassuna-Samarra Dönemi   M.Ö.   6500-5500
  • Halaf Dönemi                        M.Ö.   5600-5000
  • Obeyd Dönemi                      M.Ö.   5500-4000
  • Uruk Dönemi                         M.Ö.   4000-3100
  • Cemdet Nasr Dönemi           M.Ö.   3100-2900

Eski uygarlıklar

  • Sümerler                M.Ö.   3500-2350
  • Akadlar                  M.Ö.   2350-2100
  • Elamlar                   M.Ö.   3000-640
  • Babiller                   M.Ö.   2100-539
  • Asurlular                 M.Ö.   2000-609

Mane Thece Phares Ne Demek? Babil’in Karanlık El Kehaneti