Osmanlı 1. Dünya Savaşı’na Neden Almanya’nın Yanında Girdi

Osmanlı Devleti; İngiltere ile ittifak yapmak istedi mi, Almanya ile neden ittifak yaptı, Almanların ittifaktan beklentileri neydi ? Sorularının cevabını makalemizde bulabilirsiniz.

İngiltere Osmanlı Devletini İtilaf Devletleri Safında Neden İstemedi

Aslında Osmanlı Devleti ilk başta İngiltere ve Fransa ile ittifak yapmak istedi. Bunun sebebi çok açıktı. Devlet son yüzyılında en büyük tehdidi hep Rusya’dan almıştı. Deli Petro’dan beri meşhur sıcak denizlere inme politikası, İstanbul’a Ruslar’ın sahip olması demekti. Bu tehlikeyi son yüzyılda durduran İngiliz desteği olmuştu. Ama şimdi Rusya ve İngiltere aynı ittifakın parçasıydılar. Eğer hükumet bu ittifaka giremezse, Ruslar’a karşı en büyük destekçisini kaybedecekti.

Öyle de oldu. Gerek İngiltere, gerek Fransa nezdinde ittifaka girme çabası işe yaramadı. Zaten yaramaması da normaldi. Çünkü Rusya, Almanlara karşı, İngiliz-Fransız ortaklığına girmeyi, karşılığında boğazları isteyerek kabul etmişti. Eğer şimdi Osmanlıyı ittifaka alırlarsa, aslında onun toprak bütünlüğünün koruyucusu durumuna geleceklerdi.

İngiltere için iki tercih vardı. Ya Balkan Savaşları’nda aczinin ayyuka çıktığı Osmanlı ile ya da Almanya’nın doğusundaki büyük devlet Rusya ile ittifak yapacaktı. Kolay bir tercihti. Rusya’yı seçti.

Almanlar Neden Osmanlı İle İttifak Yapmak İstedi

-En baştaki sebep daha çok cephe açılmasıydı. Osmanlı, Trablus’ta yerel kuvvetlerle çarpışarak, İtalya’ya yüz bin askerini yığmak zorunda kaldırdığı gibi İngiliz-Fransız hakimiyetindeki Kuzey Afrika’da , Arap coğrafyasında , Hindistan’da ; Rus hakimiyetindeki Kafkaslar’da isyanlar çıkartabilir , buralarda itilaf devleti askerlerini oyalayabilirdi.
-Süveyş kanalındaki harekatla, İngilizler’in paranın veya kralın yolu dedikleri güzergahı kesebilmeyi başarırsa , İngiltere’nin savaş esnasında sömürgelerinden getirdiği insan, para, petrol akışına darbe vurabilirdi.

-Cihad ilan edilerek itilaf devletlerinin sömürgesi durumundaki müslüman halklar isyan ettirilebilirdi.

Osmanlı Neden Almanya İle İttifak Yaptı

-İttihatçıların Almanya’nın savaşa kazanacağına dair öngörüsü

-Almanya’nın Osmanlı topraklarını sömürmek gibi bir niyeti yoktu. Çünkü sömürülecek fazla bir toprağı kalmamıştı.

-İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmenin Osmanlı’ya kazandıracağı bir toprak yoktu. Oysa Almanya’nın savaşı kazanması halinde son dönemde Rusya’ya ve İngiltere’ye kaybettiği topraklarını geri alabilme şansı vardı.

-İngiltere, Fransa ve Rusya’nın birçok Müslüman sömürgesi olmasına rağmen Almanya’nın müslüman sömürgesi yoktu.

Aslında ittihatçı hükumetin Almanya ile ittifak yapmasının bir tek önemli sebebi vardı. O da devletin varlığını devam ettirebilmek.

1908’de İngiltere Kralı ve Rus Çarı görüşmesi üzerine, 2. Abdülhamit’e önce meşrutiyeti ilan ettirecek, sonra onu tahtından indirecek ittihatçılar, bu savaşta İngiltere ve Rusya’nın ortak hareket etmesinin devletin sonu olduğunu düşünüyorlardı. Ama ne bu ittifaka girebiliyor ne bu ittifakı bozabiliyorlardı. Bu yüzden tek çareyi Almanlar’ın savaşı kazanması olarak gören ittihatçı hükumet, İttifak Devletleri safında savaşa dahil olmuştur.