Tarihte Adalet Yoktur – Söylenip Görülmeyen Şey

Tarihte adalet yoktur

Tarih boyunca insanların yaşadıkları toplumlarda sıkça dile getirilen, ancak asla görülmeyen tek bir şey vardır: Sınıfsız bir toplum veya tam bir eşitlik! Hiyerarşi toplumlarda her zaman var olmuştur. Mesela Hindistan’da resmi olarak kaldırılsa da özellikle kırsal alanda etkisini hala sürdüren kast sistemi… Kast, bir kişinin toplumsal konumunun doğumundan ölümüne belli olması demektir. Ve tarih boyunca sınırları net olmasa da insanlar bu yapıyı benimsediler. Soyluların çocuklarının soylu, askerlerin çocuklarının asker, din adamlarının çocuklarının din adamı, kölelerin çocuklarının ise köle olması alışılagelmiş bir durumdu.

Veya Amerikan Bağımsızlık Bildirgesindeki kölelik kavramını ele alalım. Tüm insanların eşit olduğunu yazan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesine imza atanların bir çoğunun köle sahibi olması çok ilginç bir durum değil mi? Bildirgeyi imzalayanlar, kölelerini özgür bırakmadıkları gibi kendilerini iki yüzlü olarak da görmediler. Çünkü onların bakış açısıyla insan haklarının siyahilerle bir alakası yoktu.

Bağımsızlık Bildirgesinden bu yana Amerika’da acaba çok mu şey değişti? Günümüzde artık siyahiler ve beyazlar aynı mahallede oturabilir, çocukları aynı okula gidebilir. Siyahi ayrımcılık Amerika’da nispeten azaldı, ancak hala devam ettiğini yakın zamanlarda yaşanan ve hala etkisini sürdüren George Floyd vakasıyla daha iyi anladık. Aşağıdaki resimde basit bir suçlamadan ötürü Amerikan Polisinin George Floyd adındaki siyahi vatandaşı diziyle boğarak öldürdüğünü görüyoruz. Adalet? Bu durum, benzeri onlarca vak’adan biri… Ancak Floyd’un ölümü toplumsal bir isyanı körükledi ve Amerika’da siyahi öfkenin ayrımcılığa karşı olan tepkisini net biçimde gösterdi.

George Floyd Olayı Baştan Sona Video Kaydı

Adalet Amerika

Sınıfsal Ayrım

Günümüzde ayrımcılığı sadece siyah ve beyaz renkleri üzerinden düşünmek fazlasıyla iyimser bir bakış… Ancak günümüzde gözlerimizin önünde süregelen asıl ayrımcılık zengin ve fakirler arasında oluyor. Sosyologlar bunu sınıf ayrımı olarak isimlendiriyor. Günümüzde karşılaştığımız sınıf ayrımının belirleyici özelliği ise ne ten rengi, ne atalarının saraya dayanıyor olması… Sınıflar arasındaki farkı belirleyen en önemli şey çalışma şartları ve kazandıkları para

Eski ayrımcılık biçimlerinde insanlar köle, soylu, asker, yönetici diye ayrılırken; yeni sınıf sistemimizde alt sınıf, orta sınıf, üst sınıf diye ayrılıyor. Sınıf sisteminin artık eskide kalmış kölelik, kast sistemlerinden en büyük farkı ise sınıflar arası geçişin oldukça fazla olması… Şöyle ki; bir çobanın oğlu tarihin daha önceki zamanlarında yine babası gibi çoban olmak zorundayken, bugün bir çobanın oğlu doktor, memur gibi orta sınıfın sahip olduğu bir işte rahatça çalışabiliyor. Üst, orta ve alt sınıfların şehri farklı yerlerinde oturdukları bir gerçek… Yine de farklı sınıftan insanlar aynı cafe’de oturup sıcak yaz günlerinde frozen içebiliyor.

Peki sınıflar arasındaki geçişin bir eşitlik sağladığını söylemek mümkün mü? Tabi ki bu soru tam bir saçmalık! Çünkü ortada kocaman bir gerçek var: Zengin insanlar, büyük çoğunlukla zengin ailelerde doğdukları için zengin oluyor. Pek çok fakir ise, fakir bir ailede doğduğu için fakir kalıyor.

Tarih boyunca insanların yaşadıkları toplumlarda sıkça dile getirilen ancak asla görülmeyen tek bir şey vardır: Sınıfsız bir toplum veya tam bir eşitlik! Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Ancak şurası kesin ki; ne bugünde ne de tarihte adalet yok!

Oligarşinin Demir Kanunu – Demokrasi Yoktur!

Amerika’da Siyahiler Neden Kötü Kalmak Zorunda?