Varlığın Özü Nedir? Güç ve Var Olma Üzerine

Varlığın Özü Nedir? Güç ve Var Olma Üzerine Düşünceler

Varlığın Özü Nedir? Güç her canlıda bulunan bir arzudur. Tüm canlılar bu istek doğrultusunda hareket ederler. Güçlü olan canlı zayıf olan canlıdan, bilinçli veya bilinçsiz, iyi veya kötü niyetlerle faydalanmak ister. Bu durum bir güdü olarak canlının var olmaya başladığı ilk anda mevcuttur. Emretme, karar verme, en güzele ve en iyiye sahip olma, hepsinden önemlisi varlığını devam ettirme, sadece insanların değil tüm canlıların temel dürtüleridir. Tıpkı yumurtadan çıkan yavru guguk kuşunun, hayattaki varlığını garanti altına almak için diğer yumurtaları aşağıya atması gibi. Bunun gibi örnekler her yerde karşımıza çıkar.

Varlığın Özü

 

Mesele çok basit ve temeldir. Çok zeki veya bilinçli olmaya gerek yoktur. Sadece varlığını devam ettir. İşte güç bu kısımda etkin rol oynamaya başlıyor. Ne kadar güçlüysen, hayatın o kadar çok garanti altındadır. Asıl mesele, evrenin canlılara vermiş olduğu bu güdüyü, insanların ne için kullandığıdır. Sadece, hayatlarını devam ettirmek ve insanlığın bir adım daha ileri gitmesi için mi kullanılıyor? Cevap bence hayır. Her şeye sahip olmak için kullanılıyor. Doğal olarak bu durum güç kavramıyla çelişen bir durum değildir. Zaten gücün temelinde egemen olma isteği yatar. Sıkıntı olan durum, bu güç isteğinin hayatı çıkmazlara sokması ve acıların dünya üzerindeki kavramlarla tarif edilemez noktalara gelmesidir.

Gücü elinde bulunduran ve tanrılaşmak isteyen insan veya insanlık, bu arzusunu maalesef kötü yoldan gerçekleştiriyor.Ölümün mutlak olduğu ( bildiğimiz kadarıyla ) bir düzen içindeyken, aynı anda, hem sonsuz güç isteğini mantıklı bulmak hem de gücün anlamsızlığını savunmak, mantık açısında kabul edilebilecek bir şeydir. Bu durum mutlak gerçekler ortaya çıkana kadar devam edecektir.

Gücü, bireyin ömründe elde ettiği her türlü imkandan bağımsız olarak değerlendirmek gerekli. Daha doğrusu, gücü sadece birey üzerinden değerlendiremeyiz. Varlığın başından beri süregelen güçlü zayıf çatışmasının, her zaman bir sonraki dönemine devretmesi ile mesele insanlığın meselesi olur.

Nietzsehe ” varlığın en içten özüdür ” der. ” Yaşamla karşılaştığım her yerde güç istencini buldum: boyun eğen kişinin iradesinde bile efendi olma iradesini buldum ” der. Buna katılmamak mümkün değil. Varlığın Özü.

Friedrich Wilhelm Nietzsche Kimdir ? Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.