Yahudiler Eski-Yeni Ahit Sözünü Niye Kabul Etmez

Eski Ahit ve Yeni Ahit kelimeleri Hristiyanların kullandığı, fakat Yahudilerin kullanılmasına kesinlikle karşı çıktığı iki kavramdır. Biz de bu yazımızda Ahit kavramının ne demek olduğunu, neden Tevrat’ı da içine alan Yahudiler’in kutsal kitabı Tanah’a Eski Ahit, başta dört İncil (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) olmak üzere, Pavlus’un mektuplarını da içinde bulunduran kitaba Yeni Ahit dendiğini, Hristiyanların bu kavramları kullanırken, Yahudilerin neden karşı çıktığını inceledik.

Eski Ahit Nedir? Yeni Ahit Nedir?

Ahit; antlaşmak, verdiği sözde durmak demektir. Hem Yahudiliğin hem de Hristiyanlığın düşüncesine göre Tanrı ile insanlar arasında farklı zamanlarda ahitler, yani anlaşmalar yapılmıştır. Bu ahitler peygamberler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk ahit de Hz. Adem ile olandır. Sonra Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile de ayrı ayrı Tanrı ile insanlar arasında ahitler yapılmıştır. İki din, bu noktaya kadar fikir ayrılığına düşmezler.

Lakin Hristiyanlar, bundan sonra Hz. İsa ile son bir Ahit daha yapıldığını belirtir. Bu yüzden Hristiyan düşüncede Hz. İsa ile yapılan Ahit’e, Yeni Ahit; Hz. Musa ile yapılan Ahit’e de Eski Ahit denir.

Yahudiler ise bunu kabul etmez. Yahudi düşünce sisteminde Eski Ahit ve Yeni Ahit kavramları yoktur. Yahudilere göre Tanrı ile insanlar arasında yapılan son ahitleşme, Hz. Musa ile olandır. Hz. İsa ne bir peygamberdir, ne de Mesih’tir.

Eski Ahit – Yeni Ahit ve Kitabı Mukaddes Ne Demek?

Eski Ahit: Eski Ahit, ilk beş kitabı Tevrat olan ve içinde Zebur’u da barındıran 40 kitaptan oluşur. Bu kırk kitap, Yahudiliğin kutsal kitabı olarak Tanah diye adlandırılır. Hristiyanlar Tanah’ı, Eski Ahit olarak kabul eder.

Yeni Ahit: Yeni Ahit, Eski Ahit’e benzer bir tarzda ilk 4 kitabı İncil olan, 27 kitaptan oluşur. İçinde; dört İncil(Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) haricinde; Pavlus’un mektupları, peygamberler kitabı, elçilerin işleri ve diğer mektuplar bölümleri vardır.

Kitabı Mukaddes: Kitabı Mukaddes ise hem Eski Ahit, hemde Yeni Ahit’in birleştirilmiş halidir. 928 bölümden oluşur. Tarihi hikayeleri, eski insanların yaşayış ve düşünüş tarzını hissedebilmek adına zengin bir kaynaktır.

Tarihte Psikolojik Savaş ve Propaganda Örnekleri isimli yazımız için de buraya tıklayabilirsiniz.