Yavuz’u ve Kanuni Kurtaran Yeniçeri Ayaklanması

Yavuz’un ve Kanuni’nin Hayatını Kurtaran Yeniçeri Ayaklanması

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet döneminde büyük bir sıçrayış gerçekleştirmişti. Lakin Fatih ölünce yerine geçen oğlu Sultan 2. Beyazıd fetihçi politikayı sürdüremedi. Barışçı bir politikayla var olan toprakları korumak istedi. Oysa Şehzade Selim dedesi Fatih Sultan Mehmet gibiydi. Cengaverdi. Yeniçeri tarafından seviliyordu. Osmanlı Devletini bir cihan devleti yapmak istiyordu.
Sultan 2. Beyazıd’ın tahttan çekilip, yerine oğlu Ahmet’i getirmek istemesi, Şehzade Selim için bardağı taşıran son damlaydı. Topladığı kuvvetlerle 1511 yılında Tekirdağ Çorlu’da babasıyla savaşa girdi. Ancak Şehzade Selim için işler yolunda gitmedi. Savaşta yenildi. Bu sırada İstanbul’a çağrılan Şehzade Ahmet padişah ilan edildi. Şehzade Selim için her şey bitmiş gibiydi.

Osmanlı Devleti’nin en büyük padişahlarından biri olacak Yavuz Sultan Selim ümidini kaybetmek üzereydi. Sultan olan abisi Ahmet, onu ve tek oğlu Süleyman’ı buldurup öldürtecekti. Osmanlı’nın iki büyük sultanı; Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatlarını kurtaracak olan şey ise yeniçeri isyanı olacaktı.

Yeniçeri Ayaklanması

Selim için her şeyin bittiği bir anda, İstanbul’da yeniçeri ayaklandı. Askerler yeni padişah Şehzade Ahmet’i tanımadılar ve Selim’den başkasını padişah olarak tanımayacaklarını söylediler. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Sultan Beyazıd bu karara boyun eğdi. Selim’i tahta çıkması için İstanbul’a çağırdı. Sultan Selim tahta çıktı. Tahtı bir yeniçeri isyanıyla ele geçiren Selim, başka bir isyanla kaybetmek istemiyordu. Bu yüzden ilk icraatı da taht yolunda kendine rakip olabilecek kardeşlerini öldürtmek oldu. Babası da sürgüne gönderildiği Dimetoka’ya giderken yolda şüpheli bir şekilde vefat etti.

Yavuz Sultan Selim tahta çıktıktan sonra Osmanlı topraklarını iki buçuk kat büyülttü. Doğuda Safevilerin gücünü kırdı. Çölü geçip Mısır’daki Memluk Devleti’ne son verdi. Abbasiler’den Halifeliği aldı. Kutsal emanetleri İstanbul’a getirdi. İç isyanları bastırdı. Hazineyi doldurup kendi adıyla mühürledi. İbn-ül Arabi’nin kayıp olan mezarını buldurdu. Şirpençe adı verilen bir çıban yüzünden vefat ettiğinde tahta çıkalı henüz sekiz sene olmuştu. Yavuz Sultan Selim bu sekiz seneye, seksen senelik iş sığdırdı. Yerine tahta geçen tek oğlu Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı’ya en parlak dönemini yaşatacaktı.

Yeniçeriler Hakkında Bazı İlginç Bilgiler

Yavuz Sultan Selim Kimdir – Savaşlar ve İsyanlar adlı yazımız için buraya tıklayabilirsiniz.