Yeni Dünya Düzeni Nedir? 1648’den Günümüze Tarihi

Yeni Dünya Düzeni Nedir?

Yeni dünya düzenini Nedir? Yeni Dünya Düzeninin tarihi altyapısı ilk defa 1648’de Vestfalya Anlaşması ile başlar. Bu, dünyada ilk defa bir dünya düzeni oluşturma çabasıdır. Bundan sonra Viyana Kongresinde çok daha kapsamlı halde imparatorlukların korunması için bir yeni dünya düzeni oluşturulur. Viyana’da sağlanan düzen yüzyıl sürer ve 1. Dünya Savaşı başlar. 1. Dünya Savaşı’nın bitimi ile kurulan adaletsiz düzen, 2. Dünya Savaşını getirir ve Soğuk Savaş düzeni kurulur. 1991’de SSCB’nin yıkılmasıyla da son yeni dünya düzeni kurulmaya çalışıldı veya çalışılıyor.
Bizde yeni dünya düzeninin tarihi köklerini aşağıda kısaca özetledik.

Vestfalya Anlaşması – 1648

Avrupa’da katolikler ve protestanlar arasında 30 yıl savaşları yaşanır ve bu savaşlarda tüm Avrupa savaşın yıkımıyla tanışmıştır. Bunun kimsenin kazanamayacağı bir savaş olduğu anlaşıldığında ise 30 yıl geçmiştir. Yine de Avrupa’nın her tarafından gelen delegelerle barış sağlanmıştır.

Vestfalya Anlaşması

Avrupalı Delegeler Vestfalya Anlaşması İçin Toplanırlar…

Vestfalya Barışı ile artık Avrupa’da hiçbir devlet diğerlerinin içişlerine karışmayacaktır. Tüm devletler Vestfalya’da çizilen sınırlara saygı göstereceklerdir. Otuz yıl savaşları sonucunda Avrupalı devletlere sınırlar çizilir ve herkesin bu sınırlara yani devletlerin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi kuralını getiren Vestfalya Anlaşması imzalanır.

Bu egemenlik kavramının ilk ortaya çıkışı ve ilk dünya düzeninin kurulma çabasıdır.

Napolyon

Napolyon Bonapart

Napolyon Bonapart

1800’lerde bir Napolyon rüzgarı tüm dünyada karışıklığa yol açar. Avrupa’da sınırlar değişir. Sadece Avrupa değil. Afrika(Mısır)’da da Napolyon vardır, Rusya’nın Asya’daki topraklarında da…

Napolyon, Fransa’da kralın yenildiği ünlü 1789 ihtilali sonrasında başa geçmiştir. Napolyon’dan sonra da kralların otoritesi hep tehlike altında kalmıştır. Çünkü anayasayı savunan karizmatik bir lider Napolyon tüm dünyayı etkileyecektir.

Sonuçta Napolyon tüm dünyayı kendine düşman etmeyi başarır. Bir koalisyon kurularak Napolyon yenilgiye uğratılır.

Viyana Kongresi – 1815

Viyana Kongresi 

Viyana Kongresi 

Bundan sonra kazanan devletler yeni dünyanın sınırlarını çizmek ve Napolyon ile başlayan, kralların iktidarını tehlikeye sokan halk hareketlerini engellemek için Viyana’da toplanırlar.

Viyana Kongresi’nde dünyanın herhangi bir yerinde çıkan milliyetçi isyanlara kimsenin yardım etmemesi kararlaştırılmıştır. Böylece imparatorluklar içinde kalan küçük milliyetlerin kendi devletlerini kurmaları engellenmek istenmiştir.

 Avusturya İmparatoru Metternich

 Avusturya İmparatoru Metternich

Avusturya Kralı Metternich’in çabasıyla toplanan Viyana Kongresi, imparatorluklar için olan gelecekteki tehlikeyi sezmiş, bunu engellemeye çalışmıştır.

1. Dünya Savaşı – 1914

1. Dünya Savaşında Çocuk Askerler

1. Dünya Savaşında Çocuk Askerler

Viyana’da kurulan düzen yüzyıl sürer. 1914’te 1. Dünya Savaşı başlar. Aslında savaş tüm dünyada olmadıysa da savaş sonrası kurulan yeni düzen tüm dünyayı kapsar. İmparatorluklar yıkılır. Yenen devletler masaya oturur.

Başta Fransa ve İngiltere dünya sınırlarını oturup yeni baştan çizerler. Bu şu ana kadarki en büyük çaptaki yeni dünya düzeninin kurulma çabasıdır.

Bu yeni dünya düzeni Afrika’da, Arap coğrafyasında, Avrupa’da ve Anadolu’da yeni haritalar çizer. Sevr, bu düzenin Anadolu’daki projesinin adıdır.

Sevr Anlaşması – 1920

Sevr Haritası

Sevr Haritası

Sevr öyle ağır bir anlaşmadır ki bu düzeni kabul etmek Türkiye için kabul edilemez bir durumdur. Osmanlı yani Türkiye; güneyinde Kürdistan, doğusunda Ermenistan olan, ikisinin arasında küçük bir karadeniz ülkesi olarak planlanmıştır. Bu yüzden kendisine yaşam şansı tanımadığı için yeni  dünya düzenine ilk meydan okuma da Türkiye’den gelir. 

1920 yılında yeni dünya düzeninin bir parçası olan Sevr’e karşı Misak-ı Milli ilan edilir.

Adolf Hitler'in Eyfel Kulesi Manzaralı Fotoğrafı

Adolf Hitler’in Eyfel Kulesi Manzaralı Fotoğrafı

Yeni düzenin ilk kırılma noktası Anadolu’da gerçekleşmiştir. Ama düzenin asıl parçalanması 1939’da Adolf Hitler ile olacaktır.

Hitler, gururu incinmiş bir halkın, seçilmiş bir diktatörüdür.

Yeni Dünya Düzenini, İngiltere ve Fransa 1918’de birlikte hazırlamışlardır. Ama bu düzen ancak 20 yıl yaşar. Sebebi yeni sistemin yeteri kadar adil olmamasıdır. Almanlar güçlendikçe ikinci savaş yaklaşır.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası – Soğuk Savaş Düzeni – 1945-1991

Yeni Dünya düzeninin kurucuları olacak yenen devletler masaya oturur. Birçok konfresans düzenlenerek anlaşmaya çalışırlar. Ama bu sefer yenen devletler anlaşamayacak, yeni dünya düzeni kurulamayacaktır.

Bu yüzden savaşın sonunda iki ayrı güç, iki ayrı yeni dünya düzeni oluştururlar.

İngiltere, ABD, SSCB liderleri Yalta Konferansında...

İngiltere, ABD, SSCB liderleri Yalta Konferansında…

Bu yeni düzende dünya iki kutupludur ve bu iki kutup birbirlerini yok etmek için sürekli silahlanır. Ama bu dönem boyunca iki kutup başı, ABD ve SSCB arasında sıcak bir çatışma olmadığı için bu düzen, soğuk savaş düzeni olarak adlandırılır.

Soğuk Savaş neredeyse elli yıl sürdü. Bu süre içerisinde insanlık nükleer silahlar ile yok olma tehlikesi altında yaşadı.

Berlin Duvarı Yıkılırken...

Berlin Duvarı Yıkılırken…

Kimsenin beklemediği bir anda önce Berlin Duvarı, sonra SSCB çöktü-dağıldı.

Ve Yeni Dünya Düzeni Nedir – 1991-?

Savaş 1991’de SSCB’nin yıkılmasıyla bittiğinde, herkes ABD’nin dünyanın tek süper gücü  olarak kalacağını düşünmüştü.

Oysa dünyada birçok güç odağı oluştu.

Küresel Şirketler

Küresel Şirketler

Çin, Rusya gibi büyük devletler; Avrupa Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası örgütler, bütçesi devlet bütçeleri ile yarışan küresel şirketler… Ve düzeni oluşturmakta söz sahibi olabilecek yeni bir güç: insanlar…

Yeni bir iletişim ağı olan sosyal medya ile daha önce hiç olmadığı kadar dünyayı birbirine yakın eden, çağımızdaki her eylemde, kamuoyu oluşturmada, baskı yaratmada yeni bir araç olarak sosyal medya…

Bugün yeni dünya düzeni oluşturmak isteyen bazı örgütlerden (illuminati gibi) ve bazı ailelerden(rotschild gibi) bahsedilir. Bunların dünyayı ele geçirmeye çalıştığı, dünyadaki ulus-devlet prensibini yıkıp küreselleşme ile tek dünya devleti oluşturmaya çalıştığı söylenir. Belki bunları yeni dünya düzeni oluşturacak bir güç değil de bir zenginler klubü olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Belki de söylenenlerden çok daha fazlasını yapıyorlardır. Kapalı kapıların arkasında neler konuşulduğunu bilmek ise imkansızdır.

Yeni Dünya Düzeni ile alakalı bir video

Cesur Yeni Dünya Kitap İncelemesi ve Detaylı Özeti

Toplum

Yeni Dünya Düzeninde İnsanlar Söz Sahibi Olabilecek Mi?